4.0
19 เรตติ้ง (12 รีวิว)
พระราชวังไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 16:00
บรรยากาศ พระราชวังสนามจันทร์
บรรยากาศ
เข้าชมฟรี มีวิทยากรพาชมบอกเล่าประวัติพระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม) มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรหลายครั้ง เพิ่งจะมีโอกาสเข้าชมวันนี้ พระราชวังสนามจันทร์เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 9.00-16.00 น. โดยเปิดให้ชม 4 พระตำหนักมีวิทยากรอาสาพาเที่ยวชม เล่าประวัติในแต่ละห้อง,แต่ละส่วนให้เรารู้จักพระราชวังสนามจันทร์มากยิ่งขึ้น ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานคืนพระราชวังสนามจันทร์ให้กับชาวบ้านจังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดูแล ได้ปรับปรุงสวนให้สวยงามร่มรื่น และเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ในเวลาช่วงเช้า 5.00-9.00 น.ช่วงเย็น 16.00-20.00 น. พระราชวังสนามจันทร์ ขณะนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน(ภายนอก) ส่วนภายในพระตำหนักเปิดให้ชมวันเสาร์,อาทิตย์ และพระที่นั่งจะเปิดให้ชมเฉพาะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเท่านั้น โดยการชมภายในพระตำหนักจะมีวิทยากรพาชม ทำให้รู้เรื่องราวของพระราชวังได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การเตรียมตัวเข้าชมภายในพระตำหนัก ต้องแต่งกายสุภาพ 〰️ห้ามใส่กางเกง,กระโปรงสั้น,เสื้อแขนกุดเข้าชม 〰️ถอดหมวกและแว่นตาดำ 〰️ห้ามถ่ายรูปภายในพระตำหนัก พระราชวังสนามจันทร์ ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถาน การไปเที่ยวก็ควรอนุรักษ์ความสวยงามให้สืบต่อไป แนะนำครับหากใครไม่เคยมาชมพระราชวัง มีพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส มีทางเดินเชื่อมไปพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของพระราชวัง ห้ามพลาดที่จะมาเยี่ยมชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก... อ่านต่อ
19 Likes0 Comment
photo