ถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 เชียงใหม่ (ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง)
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • ห้องน้ำ