4.4
5 เรตติ้ง (5 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:00
บรรยากาศ วัดดอยงำเมือง
บรรยากาศ
ที่ประดิษฐานสถูปพ่อขุนเม็งรายกราบไหว้สถูปพ่อขุนเม็งราย วัดดอยงำเมือง ที่เก็บพระอัฐิ ของพ่อขุนเม็งราย ไหว้พระประธานในโบสถ์ ขอพรพระ ขอให้ครอบครัวอยู่ร้มเย็นเป็นสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพระประธานประจำวัดดอยงำมือง ให้ขอพร สักการะ วัดจะอยู่เชิงเนินกลางเมืองเชียงราย ขึ้นได้สองทาง บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบ เหมาะกับการนั่งสมาธิ #Amazingthailand... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo