4.3
7 เรตติ้ง (7 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
วัดล้านขวด ศรีสะเกษวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวัดไม่ว่าจะเป็นประตู ศาลา โบสถ์ ห้องน้ำ และรอบๆวัด ประดับด้วยขวดแก้วหลายหลากสีจำนวนมาก ทำให้เกิดความแปลกและความสวยงามไม่เหมือนที่ไหน มีโบสถ์กลางน้ำทรงจตุรมุขที่สวยงามอยู่กลางสระน้ำ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo