วัดพระประโทณเจดีย์
เมืองโบราณคนรปฐม ที่เคยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระประโทณเจดีย์วัดพระประโทณเจดีย์ . จะมีตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทั้ง 2 องค์ คือ องค์พระปฐมเจดีย์และองค์พระประโทณเจดีย์ . ตำนานเรื่องพระยาพานสร้างพระประโทณเจดีย์เพื่อไถ่บาปที่ได้ฆ่ายายหอมที่เลี้ยงตนมา และสร้างพระปฐมเจดีย์ไถ่บาปที่ฆ่าพ่อของตัวเอง . นอกจากตำนานแล้วยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญมากของเมืองโบราณที่นครปฐม โดยเฉพาะรูปกวางศิลาหมอบ ที่เป็นศิลปกรรมสมัยเดียวกับพระเจ้าอโศก และมีซากอิฐหินโบราณลึกลงไปในใต้ดินจำนวนมาก . **บันไดทางขึ้นไม่ได้เปิดเพื่อให้เข้า เดินขึ้นไปบนองค์เจดีย์... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo