4.3
11 เรตติ้ง (9 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 18:00
วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง วัดสวยในลำพูนวัดนี้ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย จุดเด่นของวัดนี้ คือ ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย (พระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง)... อ่านต่อ
2 Likes0 Comment
photo