4.5
17 เรตติ้ง (14 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 18:00
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ศักสิทธิ์คู่จังหวัดราชบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรีวัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี วัดเก่าแก่คู่เมืองราชบุรี ภายในสวยงดงาม มีพระประธานศักสิทธิ์และพระปรางค์เก่า มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า "วัดหน้าพระธาตุ" "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง ๑๒ วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันมีพระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าอาวาส พิกัด : วัดมหาธาตุวรวิหาร https://goo.gl/maps/ALSxJ4bm1MYYR5dw9... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo