สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองปัตตานี
มัสยิดกรือเซะ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2057 หรือเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก หากมาเที่ยวปัตตานีแนะนำว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด การแต่งกายเข้าชมสถานที่ขอให้แต่กายชุดสุภาพนะครับ สำหรับการเดินทางถือว่าสะดวกและปลอดภัย หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo