สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น

0 เรตติ้ง (0 รีวิว)
อุทยานและธรรมชาติ
เกี่ยวกับสถานที่นี้
สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จะมีบ่อน้ำซับจากบนยอดภูเขาไหลออกมาตลอดเวลา ลักษณะของน้ำจะอุ่น ชาวบ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านปางมอญ หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 11 ได้ใช้น้ำที่บ่อน้ำซับมาใช้อุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันโดยทำเป็นประปาภูเขา

สถานที่และเส้นทาง

ทางหลวงหมายเลข 101 น่าน
Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • ร้านอาหาร
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • รองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • ห้องน้ำ