map
ทางหลวงหมายเลข 3156 ตราด
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • ATM
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • รองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • ห้องน้ำ
  • สัตว์เลี้ยงเข้าได้