Bangpakong Boat Club
9
เกี่ยวกับสถานที่นี้
ที่ตั้งโค้งนำ้สุดท้ายก่อนออกสู่ปากอ่าว บางปะกง สามารถเที่ยวได้ทางแม่น้ำหรือออกสู่ทะเลไปเกาะต่างๆ
Unnamed Road, ตำบล เขาดิน อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย ฉะเชิงเทรา (หลังที่พักริมทางมอเตอร์เวย์)
โทร: 096 654 5953
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ไม่มีค่าเข้าชม
เด็ก ไม่มีค่าเข้าชม
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiมี Wi-Fi บริการฟรี
  • ร้านอาหาร
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • รองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • ห้องน้ำ
  • สัตว์เลี้ยงเข้าได้