0
map
New Chitose Airport Terminal, 987-22 Bibi, Chitose-shi, Hokkaidō 066-0012 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (สนามบิน Chitose)
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiมี Wi-Fi บริการฟรี
  • ATM
  • ร้านอาหาร
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • ร้านขายของฝาก
  • ห้องน้ำ