น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำเย็น คนน้อย สงบถ่ายโดย -> I Phone XR น้ำตกสร้อยสวรรค์ อยู่ในเขตอำเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม -ก่อนถึงน้ำตก ต้องเดินเข้าไปไม่ไกล แต่ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของมอส และต้นไม้ -น้ำเยอะ หินเยอะ ส่วนมากน้ำตกที่นี้พื้นจะเป็นหิน ให้ระวัง -มีป้ายเตือน ความรุนแรงของน้ำ ในแต่ละวัน -ควรเดินทางมาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว -มีที่จอดรถเพียงพอ -ด้านหน้ามีของขาย... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo