ตลาดสองเล
หลาด ย่านเมืองเก่าหลาดสองเล จะมีแค่ 1ครั้งต่อ1เดือน คือ อาทิตย์ที่สองของเดือนนั้นเอง จัดบนถนนนครนอกตลอดทั้งสาย ของขายมากมาย ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ของทำมือ ผักผลไมเปลอดสารพิษ และยังมีวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง การแสดงของผู้สูงอายุ ร้องเพลง ตามจุดต่างๆของถนนสายนี้ บนถนนสายนี้ มีความงดงาม มีจุดถ่ายรูป มีเสน่ห์ มีความน่ารักเป็นกันเองของพ่อค้า แม่ค้า ที่สำคัญของกินอร่อยยย... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo