3.8
3 เรตติ้ง (3 รีวิว)
วัดค่าเข้าชม: ฿ 30/คน
บรรยากาศ พระเจดีย์หลวง สงขลา
บรรยากาศ
อิ่มบุญ อิ่มอก อิ่มใจพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลา พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานไว้ ณ พระเจดีย์หลวง เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาสืบต่อไป และจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระ และตักบาตรเทโว ซึ่งจัดเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปี หากใครได้มาเที่ยวสงขลา ควรแวะขึ้นมาสักการะสักครั้ง... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo