Nanatsugama Caves (Karatsu)

0 เรตติ้ง (0 รีวิว)
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สถานที่และเส้นทาง

3618 Yakataishi, Karatsu, Saga Prefecture 847-0135 ญี่ปุ่น ซากะ
Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ