5.0
1 เรตติ้ง (1 รีวิว)
พิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 09:00
พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
วังสวนบ้านแก้ววังสวนบ้านแก้ว เป็นสถานที่ซึ่งคนจันทบุรี รำลึกนึกถึงด้วยความรู้สึกอบอุ่น ผูกพันลึกซึ้ง ด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 18 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2492 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ วังสระปทุม เนื่องจากรัฐบาลยังมิได้ถวายวังศุโขทัยคืน ต่อมาทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี และสามารถปลูกต้นไม้ได้ พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ราชเลขาธิการสำนักพระราชวังในสมัยนั้น ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงเลือกเชียงใหม่ หรือ จันทบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี ทรงเห็นว่าเชียงใหม่ไกลกรุงเทพฯมาก หากมีพระราชภารกิจที่กรุงเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไม่สะดวก พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรีเพราะทรงพบที่ดินบริเวณ สวนบ้านแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงามและมีความเงียบสงบ เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระองค์อีกทั้งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซื้อที่ดิน บริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมหลายรายรวมพื้นที่ 687 ไร่และ พระราชทานชื่อว่า "สวนบ้านแก้ว"... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo