0
map
ทางหลวงหมายเลข 367 กาญจนบุรี
ภายในวัด
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • ATM
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • ร้านขายของฝาก
  • ห้องน้ำ
  • สัตว์เลี้ยงเข้าได้