เพิ่มรูปภาพ
เกี่ยวกับสถานที่นี้
วัดจีน เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
map
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 20110 ไทย ชลบุรี (อยู่ใกล้กับตลาดศรีเจริญ อำเภอศรีราชา)