บรรยากาศ โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก
บรรยากาศ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานของชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 7 บ่อ ที่มีตำนานเล่าขานกันมายาวนาน ปัจจุบันก็ยังมีน้ำอยู่ทั้งเจ็ดบ่อ ตลอดทั้งปี ชาวบ้านไม่ได้มาตักน้ำที่นี้ไปใช้งาน แต่ก็มีมาไหว้ขอพรกันอยู่บ้างเหมือนกัน ที่แปลกคือที่นี้มีต้นมะพร้าว ที่มียอดแตกออกเป็นสองยอดด้วย ยังคงยืนต้นอยู่ได้ ซึ่งดูเผินๆแล้วยอดทั้งสองน่าจะหนัก อาจจะทำให้หักโค่นลงมาได้ แต่ก็ไม่หัก ชาวบ้านบอกว่ายืนต้นอยู่แบบนี้มานานแล้ว... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo