ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน สตูล 91160 ประเทศไทย สตูล
โทร: 095-272-6871
  • ที่จอดรถ(ไม่มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • สัญญาณโทรศัพท์