3.0
3 เรตติ้ง (3 รีวิว)
บรรยากาศ วงเวียนหอนาฬิกาพัทลุง
บรรยากาศ
หอนาฬิกาที่มองปั๊บก็รู้ถึงความหมายที่สื่อถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคใหม่ เมื่อไม่นานมานี้เอง เป็นวงเวียนหอนาฬิกา โครงสร้างเหล็ก ที่ต้องชื่นชมคือผู้ออกแบบ ที่ต้องการสื่อถึงมโนราห์ อันเป็นศิบปพื้นเมือง อันโด่งดังของชาวพัทลุง และชาวใต้ ชนิดที่เห็นปั๊บก็เข้าใจได้เลย โดยที่ไม่เคยรู้ข้อมูลความเป็นมาของการออกแบบ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo