บรรยากาศ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
บรรยากาศ
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามของพิปูนเมื่อคราวเกิดภัยพิบัติดินถล่มร้ายแรง เมื่อปี 2531 ได้ทำลายทรัพย์สิน บ้านเรือน และชีวิตของผู้คนในบ้านกระทูน เป็นจำนวนมาก จึงได้มีโครงการต่างๆจากภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนแห่งนี้... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo