บรรยากาศ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง
บรรยากาศทางเข้าหมู่บ้านสองข้างทางมีต้นมะพร้าวเยอะค่ะสวย
เที่ยวชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์งดงาม
บ้านท่าดินแดน เป็นชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงามค่ะ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านติดกับทะเลและป่าชายเลน และป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงขึ้นในราวปี 2549 ปัจจุบันมีให้บริการล่องเรือเที่ยวชมผืนป่าชายเลนไปตามลำคลองต่างๆ ธรรมชาติป่าชายเลนสมบูรณ์สวยงามค่ะ ไม่เหมาะท่องเที่ยวหน้าฝนนะคะ ถ้าฝนตกเรือจะงดให้บริการค่ะ ควรเช๊คสภาพอากาศก่อนไปเที่ยว... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo