สถานีรถไฟราชบุรี
#เล่าเรื่องเมืองราชบุรี. ที่สถานีรถไฟราชบุรี ในปีพ.ศ.๒๔๔๖#เล่าเรื่องเมืองราชบุรี. ที่สถานีรถไฟราชบุรี ในปีพ.ศ.๒๔๔๖ เป็นภาพคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ทรงเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิด สถานีราชบุรี และ สะพานราชบุรี (สะพานจุฬาลงกรณ์ สะพานรถไฟ ข้ามแม่น้ำแม่กลองที่เมืองราชบุรี) เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนปีพ.ศ. ๒๔๔๖ -ภาพแรกหรือภาพบนของโพสต์ ที่ สถานีรถไฟ ราชบุรี ในภาพนี้ก็คือภาพ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสที่ทรงโปรดตามเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย จะเห็นภาพทรง พระฉายภาพอยู่ขวามือ ที่สถานีรถไฟ ราชบุรีในสมัยนั้น. (เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาพนี้ ในสมัยนั้น ธงชาติไทยยังคงใช้ธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงชาติในภาพจึงเป็นธงชาติช้างเผือกพื้นเป็นสีแดงนี้ประดับที่หัวรถจักร -ภาพซ้ายมือของโพสต์. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ทรงฉายพระรูป ระหว่าง ทรงแวะเปิดสถานีรถไฟ ราชบุรี -ภาพขวามือของโพสต์ ภาพถ่ายนี้ ถ่ายจากสถานีรถไฟราชบุรี สมัยรัชกาลที่๕ จะเห็นบรรยากาศบ้านเมือง ราชบุรีในสมัยนั้นได้ และ ที่เห็นไกลๆคือ สะพานจุฬาลงกรณ์ - เดิมเมื่อแรกสร้างต่อมาสะพานนี้ก็ถูก ระเบิด ได้รับความเสียหายในสงครามโลก ครั้งที่๒และได้ทำการประกอบบูรณะขึ้นใหม่ จึงเป็นเช่นที่เห็นในทุกวันนี้ครับขยายภาพดูจะเห็น สะพานจุฬาลงกรณ์อยู่ไกลๆเป็นสะพาน ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ราชบุรี. ขออนุญาติแชร์จาก #เพจเรื่องเล่าภาพเก่าในอดีตราชบุรี... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo