บรรยากาศ วัดเนินพิจิตร
บรรยากาศ
วัดเนินพิจิตร อยู่บนเนินสูงอดีตชื่อวัดหนำคอก ปัจจุบันชื่อวัดเนินพิจิตรสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2358 มีพระเพชรเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ เดิมวันนี้ตั้งอยู่ในที่ดินทางตอนเหนือใกล้บ้านหนำคอก จึงเป็นที่มาของ สมัยเจ้าอาวาสรูปที่3 คือพระอธิการ ทองแก้ว ได้เปลี่ยนนามเป็นวันเนินพิจิตร ให้เหมาะสม พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่18 สิงหาคม พ.ศ.2476 ผูกพัทธสีมา พ.ศ.2477 ใกล้ๆกันมีโรงเรียนวัด และสนามกีฬาจะมีคนในหมู่บ้านมาเตะตะกร้อกันเป็นกลุ่ม ส่วนพระอุโบสถของวัดตั้งอยู่บนเนิน เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นครับ มีปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถ “พระเพลา” บรรยากาศเย็นๆ พระและสามเณรกำลังกวาดขยะอยู่ด้วย สะอาดและร่มรื่น... อ่านต่อ
8 Likes0 Comment
LikeShare
photo