รีวิว วัดเนินพิจิตร

รีวิวจากผู้ใช้บริการ
29 พ.ค. 2019
photo
1 check-in
Quality Review
วัดเนินพิจิตร อยู่บนเนินสูง
กิจกรรมแนะนำ: ไหว้พระ

อดีตชื่อวัดหนำคอก ปัจจุบันชื่อวัดเนินพิจิตรสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2358 มีพระเพชรเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ เดิมวันนี้ตั้งอยู่ในที่ดินทางตอนเหนือใกล้บ้านหนำคอก จึงเป็นที่มาของ สมัยเจ้าอาวาสรูปที่3 คือพระอธิการ ทองแก้ว ได้เปลี่ยนนามเป็นวันเนินพิจิตร ให้เหมาะสม พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่18 สิงหาคม พ.ศ.2476 ผูกพัทธสีมา พ.ศ.2477 ใกล้ๆกันมีโรงเรียนวัด และสนามกีฬาจะมีคนในหมู่บ้านมาเตะตะกร้อกันเป็นกลุ่ม...

อ่านต่อ »
ระยะเวลาที่ใช้กับสถานที่นี้: ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง

13 Likes0 Comment
Share