บรรยากาศ คลองลัดบ่อแหน เกาะลันตาใหญ่
บรรยากาศธรรมชาติสวยป่าสมบูรณ์
เป็นลำคลองที่สวยมาก ธรรมชาติสวยจริงค่ะ
คลองลัดบ่อแหน เป็นลำคลองที่แยกเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่ออกจากกันค่ะ ปัจจุบันสามารถเชื่อมถึงกันได้ด้วยสะพานสิริลันตา อยากเห็นธรรมชาติของคลองนี้สวยๆ ให้ชมได้บนสะพานสิริลันตา หรือเดินลงไปถ่ายรูปด้านล่างได้ หรือจ้งเรือชาวบ้านท้องถิ่นพาชมลำคลองได้ค่ะ ธรรมชาติสวยมากมองเห็นป่าโกงกางอุดมสมบูรณ์ และมองเห็นปากอ่าวได้ด้วยค่ะ จะสวยสุดคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดินค่ะ... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo