บรรยากาศ พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม หรือ วัดพระธาตุบ้านเดียม
บรรยากาศองค์พระธาตุสวยงาม
วัดที่เก่าแก่ประดิษฐานพระมหาธาตุเทพจินดาวัดนี้อยู่ใกล้กับหนองหาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอกุมภวาปี องค์พระธาตุที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในพ.ศ. 2509-2510 เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้เล่ากันว่า เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาประมาณเดือน 11 น้ำนองเดือน 12 น้ำนิ่ง ตอนกลางคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ จะมองเห็นวัตถุเรืองแสงคล้ายกับดวงดาวได้เคลื่อนไหวไปมาออกจากองค์มหาธาตุ ล่องลอยไปในที่ต่าง ๆ แล้วหายวับไปในหนองหาน... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo