อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล
เจ้าพ่อพระยาแล ศูนย์รวมจิตใจชาวชัยภูมิอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชัยภูมิ และคนใกล้เคียง อนุสาวรีย์ ท่านอยู่ตรงวงเวียนกลางเมือง จอดรถยาก เราช่วงมีงาน แปลกตาไป อีกแบบ เวลาเรามาจากภาคกลาง จะไปอีสาน ต้องผ่านท่านทุกครั้ง กราบ ขอพร ท่าน จะสมหวังทุกประการ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo