จุดชมวิวขุนแปะ
4
Unnamed Road, เชียงใหม่
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ไม่มีค่าเข้าชม
เด็ก ไม่มีค่าเข้าชม