บรรยากาศ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1
บรรยากาศ
สถานีขนส่งในเมืองสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแห่งที่ 1 อยู่ตรงข้าม Royal city hotel และใกล้กับ Old town Phuket ที่นี่จะมีรถไป Airport ทุกชั่วโมง ค่ารถ 100 บาท รถใช้เวลาเดินทางปรัมาณ 1.20 ชม. ถ้าจะใช้บริการ ต้องมาขึ้นให้ตรงเวลา... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo