บรรยากาศ จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง
บรรยากาศ
Top view อีกแห่งหนึ่งของตัวหาดทรายรีเป็นหนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติ ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลชุมพร เป็นวิวทางด้านหาดทรายรี มีที่จอดรถกว้าง สถานที่ถ่ายรูป รวมถึงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรอีกด้วย ห่างจากหาดทรายรีไม่ถีง 2 กิโลเมตร... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo