0
12/35 ซอย นาคนิวาส 48 แยก 14-5 กรุงเทพมหานคร (เกาะหมาก รีสอร์ท)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ฿ 200 ต่อคน