บรรยากาศ กลุ่มทอผ้าร่มไทร
บรรยากาศ
แวะสักแป๊ปนะๆๆๆ ชมผ้าทอมือสวยๆกลุ่มท่อผ้าร่มไทรเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ตั้งอยู่ท้ายเกาะยอ ภายในบ้านมีเครื่องทอผ้ากี่กระตุกตั้งอยู่เรียงราย กลุ่มท่อผ้าฯ กลุ่มนี้เป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มท่อผ้าบนเกาะยอ ผ้าทอที่มีชื่อเสียงคือ “ลายผกากรองแปดตะกอ” กลุ่มนี้มีผ้าทอยกดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่มจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยครับ ไม่เชื่อดูได้จากภาพผ้าทอสวยงามจริงๆ ครับ ที่กลุ่มเขาบอกเขาเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. (ถ้าเจ้าของอยู่ก็เปิดตลอดครับ) #Photo by Jarvaa JSarapong (jarvaa) #โครงการชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #สำนักผลิตภัณฑ์ลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo