รวมรูป สถาบันพุทธศาสนาเถววาท มหานานโผวกวงซันไท่ฮว๋าซื้อ