บรรยากาศ วัดเกาะตาพุด (วัดศรีมฤทายวัน)
บรรยากาศ
แวะสักการะบูชาพระและพรมน้ำมนต์ก่อนเดินทางกลับได้ยินมาว่าวัดแห่งนี้มีศาลาแห่งองค์ศักดิ์สิทธิ์สังคจาย และเต่าที่ขึ้นชื่อว่าใครมาเที่ยวชมราชบุรีผ่านทางนี้ให้แวะมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล สังคจายเป็นตัวแทนของโชคลาภ ความสมบูรณ์ เต่าคือการอธิษฐานบารมีชนะ 10 ทิศ สองสิ่งนี้อยู่ในศาลาแม่เฒ่า เทพเจ้ากายสิทธิ์เขาอึมครึม และยังมีโอ่งที่มีน้ำมนต์สำหรับผู้มาสักการะได้ขอพรก่อนตักมาประพรมร่างกาย นอกจากนี้ยังมีอุโบสถโบราณ สองหลัง และอาคารเรือนไทยไม้สวยงาม ที่เพิ่งสร้างเสร็จสำหรับให้พระสงฆ์จำวัด... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo