วัดสิตาราม
วัดคอกหมู ซอยดำรงรักษ์วัดนี้จำได้ว่า เคยพาพ่อมาเที่ยว สมัยที่มามอบตัวนักศึกษา เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่โบราณ สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้ชาวจีนใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูขายจนร่ำรวย ต่อมาภายหลังได้ถวายที่ดินให้เป็นวัดสิตาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็น ตั้งอยู่ท่ามกลางความคึกคักจอแจของชุมชนบริเวณเขตพุทธาวาสและกุฏิสงฆ์มีความสงบ สะอาด ร่มรื่น แสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบวัดเป็นอย่างดี... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo