วัดพระบาทห้วยต้ม
เป็นวัดประจำหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มที่มีศิลปะงดงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง.โบสถ์ เจดีย์และผู้คนมีตำนานเล่าสืบมาว่าสถานที่แห่งนี้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้..ต่อมาราวปี2489 ครูบาชัยวงศาได้มาพัฒนาวัดนี้ร่วมกับชุมชนจนเป็นวัดที่ใหญ่โตเช่นในปัจจุบัน ภายในวัดยังมีโบสถ์..เจดีย์..84000พระธรรมขันธ์..วิหารพระพุทธบาทที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งนัก..หอไตร..บ่อน้ำทิพย์ฯลนอกจากวัดจะงดงามแล้วชุมชนพระบาทห้วยต้มได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนตัวอย่างศีล5เป็นพุทธที่เคร่งครัดในการสั่งสมบุญสร้างบารมี..ทุกคนไม่ทานเนื้อสัตว์..รักษาศีล5ทำทาน รักษาศีลเป็นปกติ...ไปลำพูนอย่าลืมไปวัดนี้ไปกราบรอยพระบาทให้ได้สักครั้ง... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo