เพิ่มรูปภาพ
เกี่ยวกับสถานที่นี้
“เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์” เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล โดยจัดเป็นสะพานปูนทอดยาวให้เดิน อยู่บริเวณด้านหลังศาลพันท้ายนรสิงห์ ตลอดแนวมีลำคลองกับต้นโกงกางใบใหญ่ขึ้นอยู่ขนาบข้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก, ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ไทย สมุทรสาคร