ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Bibliotheca Alexandrina)
ห้องสมุดสุดอลังของอียิปต์ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือเกือบ 2 หมื่นที่นั่ง มีห้องสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง มีการแบ่งเนื้อที่ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนห้องสมุดหลังใหม่ ส่วนที่จัดสัมมนา และส่วนที่เป็นท้องฟ้าจำลอง( Planetarium)ทั้ง 3 ส่วนเชื่อมต่อถึงกันทำให้เกิดเป็นลานเอนกประสงค์จากส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งที่เป็นลานกว้างๆ สถาปัตยกรรมมีหลังคาที่เปิดได้ เพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้าห้องสมุดและต้านทานลมได้ โดยมีเสาเล็กๆ ที่สง่างามค้ำจุนอยู่ดูเสมือนเป็น “โบสถ์แห่งหนังสือ” อาคารอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล 18 เมตร เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากรางวัลทางด้านสถาปัตยกรรม วัสดุที่ใช้ทันสมัย และแข็งแรงก่อให้เกิดความประทับใจ เฟอร์นิเจอร์ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมสวยงาม... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo