บรรยากาศ วัดชาวเหนือ
บรรยากาศ
นมัสการหลวงพ่อหวล วัดชาวเหนือวัดชาวเหนือ แห่งบ้านไร่ชาวเหนือ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อาจไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สำหรับคนทั่วไป และคนต่างถิ่น แต่เป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวราชบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo