วัดพระธาตุภูเขาเงิน
ขึ้นบันได 80 ขั้นกราบพระธาตุภูขาเงินไปกราบพระธาตุกันค่ะ วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภายในวัดมี "บันไดนาคเจ็ดเศียร" 80 ขั้น ให้เราขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ภูเขาเงิน ที่อยู่ด้านบนค่ะ วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนม และพระธาตุอิฮังซองใน สปป.ลาวที่งดงาม รอบๆ องค์พระธาตุ จะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบวัดสวยงามจ้า... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo