1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

"เที่ยวได้ทั้งปี เชียงใหม่" ใกล้ฉัน

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
เที่ยวได้ทั้งปี เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี เชียงใหม่
4.1
208 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
4.6
129 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
กำลังจะปิด

#2 จาก 27 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
จอมทอง, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เหนือฉ่ำใจ ใต้สุดฟิน
สัมผัสความหนาว
4.3
126 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
กำลังจะปิด

#2 จาก 171 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
213 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
กำลังจะปิด

#3 จาก 171 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
4.3
134 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 40/คน
ปิดอยู่

#2 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.0
89 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#2 จาก 24 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.0
88 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 11 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
83 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#4 จาก 171 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.3
60 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#3 จาก 131 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.0
91 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#2 จาก 65 จุดชมวิว ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.2
65 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
กำลังจะปิด

#4 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.0
61 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#6 จาก 131 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.4
93 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#7 จาก 171 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.0
65 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
ปิดอยู่

#1 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.1
45 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 300/คน
เปิดอยู่

#2 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
หางดง, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.3
47 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่

#1 จาก 2 พระราชวัง ในจังหวัดเชียงใหม่
หางดง, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.0
20 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
เปิดอยู่

#1 จาก 30 พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
3.9
29 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 150/คน
ปิดอยู่

#1 จาก 12 หมู่บ้านช้าง ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.2
15 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 86/คน
ปิดอยู่

#13 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
3.9
21 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 150/คน
กำลังจะปิด

#2 จาก 30 พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
สันกำแพง, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี

ค้นหาจากแผนที่