1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

"สัมผัสชุมชน เชียงใหม่" ใกล้ฉัน

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
สัมผัสชุมชน เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน เชียงใหม่
4.6
39 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

แม่แจ่ม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
3.9
60 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
4.3
10 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 30/คน

จอมทอง, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
4.1
31 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

จอมทอง, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
3.4
17 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

หางดง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

สันกำแพง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

แม่แตง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
3.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

หางดง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

แม่ออน, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว

สันทราย, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
เปิดอยู่

จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

ชาน
สัมผัสชุมชน

กัลยาณิวัฒนา, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน

ค้นหาจากแผนที่