เปิดแหล่ง! "ทุนเรียนฟรี" เรียนต่อต่างประเทศ แบบไม่มีข้อผูกมัด!!
 1. เปิดแหล่ง! "ทุนเรียนฟรี" เรียนต่อต่างประเทศ แบบไม่มีข้อผูกมัด!!

เปิดแหล่ง! "ทุนเรียนฟรี" เรียนต่อต่างประเทศ แบบไม่มีข้อผูกมัด!!

เปิดพิกัดทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบฟรี ๆ ถึงปีนี้ยังไม่ได้ไป แต่เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน เลือกได้นานขึ้น แถมบางที่ได้เงินเพิ่ม แบบไม่มีข้อผูกมัดด้วยนะเออ!
writerProfile
15 ก.ย. 2020 · โดย

วันนี้เราจะมาสายการศึกษาสักหน่อย เพราะเราจะมาส่องทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นทุนเต็มจำนาน ไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งถึงแม้ปีนี้สถานการณ์หลาย ๆ อย่างจะไม่เอื้ออำนวยให้เราไปเรียนต่อนอกกันมากนัก แต่อย่าคิดว่าเป็นการขาดทุนนะคะสาว ๆ ให้ถือซะว่าเป็นกำไรที่เราจะได้เตรียมตัวมากขึ้น ศึกษาทุนต่าง ๆ ให้ดีมากขึ้น และพัฒนาตัวเองให้ตรงกับคุณสมบัติที่แต่ละที่เขาต้องการยังไงล่ะ ว่าแล้วก็ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าทุนเรียนฟรีที่เราขนมาวันนี้ จะมีอะไรน่าสนใจ น่ายื่นใบสมัครกันบ้าง!

ทุนเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา : ทุน Fulbright Scholarship

ทุนเรียนต่ออเมริกา

เป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยจะเปิดให้สมัครเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล ในส่วนของสาขาสาธารณสุขและสาขาอื่น ๆ ที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสามารถสมัครได้ แอบบอกอีกนิดนึงว่าทุนนี้ยังเป็นทุนเต็มจำนวน ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วยน้า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้...

 1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับปีแรก (มูลค่าไม่เกิน 35,000USD หรือประมาณ 1,115,000 บาท) หากต้องการขอทุนอีกในปีต่อไปสามารถขอได้ไม่เกิน (17,500USD หรือประมาณ 557,000 บาท) แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
 2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
 3. ประกันสุขภาพ
 4. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

เงื่อนไข :

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติ) มีสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด
 • ห้ามทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปีหลังเรียนจบ (หลังจากนั้นมาทำงานได้ตามปกติ)
 • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี
 • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงสอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️ใบสมัครออนไลน์ พริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ

✔️สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า

✔️ผลสอบ TOEFL ที่พริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ETS โดยตรง

✔️สำเนาเรซูเม่ (ไม่เกิน 2 หน้า)

✔️หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ใช้แบบฟอร์มของทุนโดยอาจารย์หรือนายจ้าง

รับสมัครช่วง : แล้วแต่ประกาศ โดยจะเปิดรับสมัครล่วงหน้า 1 ปี

ดูต่อได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/

ทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษ : ทุน Chevening

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่น ๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ เริ่ดมากจริง ๆ ค่า

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้...

 1. ค่าเล่าเรียน
 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
 4. ค่าสมัครวีซ่า
 5. ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

เงื่อนไข :

 • มีสัญชาติไทย
 • มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป
 •  มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร :

✔️หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน

✔️ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย และใบรับรองจบการศึกษา

✔️ตัวเลือกสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

✔️บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะด้านวิชาการของผู้สมัคร

รับสมัครช่วง : เดือนสิงหาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.chevening.org/

ทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษ : ทุน Gates Cambridge Scholarship

ทุนเรียนต่ออังกฤษ

ทุนการศึกษาจาก Bill & Melinda Gates Foundation มีขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกเขตพื้นที่สหราชอาณาจักร ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งอันนี้เป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปเลยค่า ลองมาดูตัวเลือกกันได้เลย...

 1. ระดับปริญญาเอก (PhD)
 2. ระดับปริญญาโทหลักสูตร Master of Science (MSc) / Master of Letters (MLitt)
 3. หรือระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษา 1 ปี (เช่นหลักสูตร MPhil, LLM, MASt, Diploma, MBA)

มูลค่าทุนการศึกษา :

ทุนเต็มจำนวนรวม 80 ทุน (สำหรับนักศึกษาสหรัฐฯ 25 ทุน และนักศึกษาจากชาติอื่น ๆ 55 ทุน)

เงื่อนไข :

 • ไม่ใช่พลเมืองของสหราชอาณาจักร
 • มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 • มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กำหนด

อ่านคำแนะนำในการสมัครขอรับทุนได้ที่ : www.gatescambridge.org/apply/how-apply

รับสมัครช่วง : กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://www.gatescambridge.org/

ทุนเรียนต่อประเทศในยุโรป : ทุนสหภาพยุโรป Erasmus Mundus

ทุนเรียนต่อยุโรป

Erasmus Mundus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรป เน้นช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา โดยให้ทุนในหลักสูตรเดียวกันให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ถึง 2-3 ประเทศ โดยเรียนประเทศละ 1-2 เทอม และข่าวดีที่ทุกคนรอฟังก็คือ เขาครอบคลุมสนับสนุนเงินเดือนและที่พักให้ด้วยจ้า! 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้...

 1. ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
 2. ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
 3. ค่าประกันสุขภาพ
 4. สนับสนุนเงินเดือนและที่พัก

เงื่อนไข :

 • เป็นนักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป
 • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลการเรียนและความสามารถทางภาษา

รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม คลิก

ดูต่อได้ที่ https://ec.europa.eu/

ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย : ทุน Endeavour Scholarship

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย

เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยระดับสูง และการพัฒนาวิชาชีพ โดยให้กับนักศึกษาต่างชาติไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่...

 1. ทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) และปริญญาเอก (ได้ถึง 4 ปี) (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 4-6 เดือน
 3. ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูงหรืออนุปริญญา ระยะเวลาได้รับทุน 1-2.5 ปี
 4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) ระยะเวลารับทุน 1-4 เดือน

เงื่อนไข :

 • สมัครเรียนและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยจะต้องได้ใบ Offer แบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) จากทางมหาวิทยาลัย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เรียนจบปริญญาตรี
 • มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มี Band ไหนต่ำกว่า 6.0

รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/

ทุนเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส : ทุน Franco-Thai

ทุนเรียนต่อฝรั่งเศส

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดสถาบัน ไม่ต้องใช้คืน มีทั้งทุนสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีทั้งแบบทุนเต็มจำนวน หรือครอบคลุมแค่บางส่วน และสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสด้วยนะ ส่วนมูลค่าทุนการศึกษาก็เริ่ดมาก 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้...

 1. มีสวัสดิการสังคมเงินรายได้ เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
 2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 3. สวัสดิการนักเรียนทุน
 4. ประกันสุขภาพ
 5. หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน
 6. ช่วยเหลือในการจองที่พัก
 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 8. เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีก่อนเดินทาง

เงื่อนไข :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถานศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสแล้ว (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสได้

รับสมัครช่วง : เดือนตุลาคมของทุกปี

ดูต่อได้ที่ http://francothai-science.com/scholarships/

ทุนเรียนต่อประเทศเยอรมัน : ทุน DAAD

ทุนเรียนต่อเยอรมัน

ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนเพื่อการทำวิจัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สถาบันในประเทศเยอรมนี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละรอบก็มีมหาลัยดัง ๆ หลายที่ หลากหลายสาขาเปิดรับ ใครอยากไปเยอรมันปักหมุดรอไว้เลย!

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้...

 1. ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. สนับสนุนเงินรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท)
 3. การประกันสุขภาพในเยอรมนี
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. เงินช่วยเหลือการศึกษาและการวิจัย
 6. สามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มด้วย

เงื่อนไข :

 • ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ (Feststellungsprüfung / Assessment test)
 • มีวุฒิปริญญาตรีที่เทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศบ้านเกิดของตนในอนาคต
 • ทุนนี้มอบให้กับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาซึ่งยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการทำงานมาบ้างแล้ว
 • ได้รับปริญญาตรีในช่วง 6 ปีก่อนการสมัครทุนนี้
 • ไม่พิจารณาผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 15 เดือน ณ เวลาที่สมัคร

Noted : ก่อนการสอบผู้สมัครอาจสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่ "Studienkolleg" เป็นเวลา 1 ปี โดยการสมัครสอบเข้าเรียนนั้น ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1/B2

รับสมัครช่วง : ปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม

ดูวิธีการสมัคร คลิก

ดูต่อได้ที่ https://www.daad.or.th/th/

ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho หรือ MEXT

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

ใครที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ลองมาดูทุนนี้เลย เพราะเขามีทุนครอบคลุมหลากหลาย โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกัน อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษาได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp ความเก๋ไก๋ของทุนนี้คือนอกจากจะได้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฟรี ๆ แล้ว ยังได้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ตั๋วเครื่องบิน พร้อมเงินกว่าเดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คืน! (โดยมูลค่าทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร)

เงื่อนไข : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร 

1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

 • ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.30 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

2. ทุนนักศึกษาวิจัย

 • ทุนนักศึกษาวิจัยเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและเอก (ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่จบมา)
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
 • GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ GPA ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 

**กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม โยธา เดินเรือ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางด้านสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ โภชนาการ ทำอาหาร/ขนม ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ล่าม ฯลฯ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
 • GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัครช่วง : ขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่สมัคร

ดูต่อได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/

เห็นน่าสนใจแบบนี้ ลิสต์ทุนเรียนฟรีกันได้กี่ทุนกันเอ่ย ถึงปีนี้ยังไม่ได้ไป แต่ศึกษาเตรียมสมัครไว้ก่อน เปิดเมื่อไหร่พร้อมลุยเลย! สำหรับใครที่มีประสบการณ์เคยขอทุนเหล่านี้กันมาบ้างแล้ว ลองมาพูดคุยแนะนำ บอกต่อ แชร์เรื่องราวดี ๆ กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่า!!

อ่านบทความพัฒนาตัวเองดี ๆ ต่อได้ที่...