คู่มือ บริจาคร่างกายออนไลน์ ทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน
 1. คู่มือ บริจาคร่างกายออนไลน์ ทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

คู่มือ บริจาคร่างกายออนไลน์ ทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

จะดีแค่ไหนถ้าแค่อยู่หน้าคอมที่บ้าน ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคร่างกายได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่นาที
15 ก.พ. 2019 · โดย

สมัยนี้มีการทำบุญ บริจาคเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ช่วยเหลือสัตว์ หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่การช่วยเหลือโดยการบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา หรือต่อชีวิตด้วยการให้อวัยวะแก่คนที่กำลังเจ็บป่วย ก็ถือเป็นการทำบุญ บริจาคที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกัน แถมรู้ไหมว่าทำได้ง่ายมากเลยด้วยนะ แค่นั่งอยู่หน้าจอคอมที่บ้านก็ทำได้แล้ว  ถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

บริจาคดวงตา

รู้ไหมว่าการบริจาคดวงตานี้เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด เพราะเขาจะใช้เพียงแค่กระจกตาบาง ๆ ของเราเท่านั้น เพื่อต่อชีวิตที่มีคุณภาพให้กับคนที่เป็นแผลที่กระจกตา เป็นแผลติดเชื้อ หรือกระจกตาโค้งผิดปกติ เรียกได้ว่าทำน้อย แต่ได้มากจริง ๆ ใครที่อยากบริจาคดวงตา มาดูกันเลยว่าต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนอะไรบ้าง

บริจาคร่างกาย, บริจาค

คุณสมบัติของผู้บริจาค

 • บริจาคได้ทุกเพศ ทุกวัย
 • อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • คนที่สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงก็สามารถบริจาคได้

ขั้นตอนบริจาคดวงตาผ่านทางออนไลน์

 1. คลิกไปที่เว็บไซต์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอบริจาคดวงตา ของสภากาชาดไทยคลิกที่นี่
 2. เมื่อกรอกข้อมูลการบริจาคดวงตาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคดวงตา ภายใน 15 วัน ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งจะส่งมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไป เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต
 3. เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต

หมายเหตุ : ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตามีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงควรโทรแจ้งศูนย์ทันที เพื่อให้ศูนย์ได้จัดเก็บดวงตาอย่างเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง

บริจาคร่างกาย, บริจาค

ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในเว็บไซต์

บริจาคร่างกาย, บริจาค
บริจาคร่างกาย, บริจาค

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2252-8131-9 , 0-2258-8181-9, 0-2256-4039 และ 0-2256-4040 ต่อศูนย์ดวงตา ตลอด 24 ชั่วโมง
E-mail : eyebank@redcross.or.th
Website : http://eyebankthai.redcross.or.th/

บริจาคอวัยวะ

มาต่อกันที่การบริจาคอวัยวะกัน ซึ่งการบริจาคอวัยวะนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อวัยวะสำคัญไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเหล่านี้ให้พวกเขา ก็เท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปนั่นเอง

บริจาคร่างกาย, บริจาค

คุณสมบัติของผู้บริจาค

 • ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และอวัยวะที่จะปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
 • เสียชีวิตจากอาการสมองตาย 
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคปอด โรคไต หัวใจ ความดันโลหิต โรคตับ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และไวรัสเอดส์

ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ

 1. ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ คลิกที่นี่ 
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ "ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330" ซึ่งในแบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดจะมีจ่าหน้าซองไว้ให้แล้ว สามารถใช้จ่าหน้าซองในการส่งไปรษณีย์มาได้เลย 
 3. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงแล้ว ก็จะส่งบัตรประจำตัวมาให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายใน 15 วัน
 4. เมื่อได้รับบัตรแล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร เพื่อป้องกันการสูญหาย

หมายเหตุ : กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัว หากสูญหายให้ติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

บริจาคร่างกาย, บริจาค

ตัวอย่างใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และ ตัวอย่างจ่าหน้าซองจดหมาย

บริจาคร่างกาย, บริจาค

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 1666

บริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกายเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถสร้างประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ เพราะการบริจาคร่างกายนี้ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาร่างจนได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป ใครที่พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ให้ครั้งใหญ่ด้วยการให้ครั้งสุดท้ายในชีวิต เลื่อนลงมาอ่านคุณสมบัติและขั้นตอนการบริจาคร่างกายได้เลยค่ะ

บริจาคร่างกาย, บริจาค

คุณสมบัติของผู้บริจาค

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับการยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี วัณโรค เป็นต้น
 • ไม่เป็นผู้พิการแขน ขา ลีบ ขดงอ จนเสียรูป
 • ไม่เคยผ่าตัดจนสูญเสียอวัยวะที่สำคัญไป

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

1. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 • ยื่นความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ที่ แบบฟอร์มอุทิศร่างการเพื่อการศึกษา การฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ และการวิจัยทางการแพทย์ คลิกที่นี่ 
 • โรงพยาบาลจะส่งบัตรประจำตัวไปให้ภายใน 15-30 วัน

2. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศิริราช 

 • สามารถเข้าไปโหลด แบบฟอร์มการบริจาค ได้ที่นี่
 • กรอกข้อมูลให้ชัดเจน และส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว (เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังของรูปถ่าย) แล้วส่งมาที่ "ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700" (เขียนมุมซองว่าบริจาคร่างกาย ระบุว่ารับบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้ง)
 • รอรับบัตรผู้บริจาค

หมายเหตุ : ควรแจ้งให้ สามี ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่ผู้ที่ใกล้ชิดจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริจาคร่างกาย, บริจาค
บริจาคร่างกาย, บริจาค

ตัวอย่างแบบฟอร์มการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศิริราช

บริจาคร่างกาย, บริจาค

เห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลย แค่อยู่หน้าคอมที่บ้านก็สามารถทำบุญ บริจาคครั้งยิ่งใหญ่ได้ และที่สำคัญยังเป็นการบริจาคร่างกายที่จะช่วยต่อชีวิตของผู้อื่นให้ได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาและสังคมต่อไป