ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย [โปรโมชั่น 2.2]
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย [โปรโมชั่น 2.2]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย [โปรโมชั่น 2.2]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย [โปรโมชั่น 2.2 Wongnai Massage at Home]
1 ก.พ. 2020 · โดย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

* โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการนวดต่างๆ ยกเว้น Wongnai’s Tension Release Massage เท่านั้นที่ไม่ร่วมรายการ

* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดใดๆ

* จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ตลอดรายการ

* ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด ”รับบริการนวดฟรี” ผ่านทาง SMS ก็ต่อเมื่อชำระเงินค่าบริการนวดตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่กำหนดไว้เท่านั้น

* รหัสส่วนลด ”รับบริการนวดฟรี” ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และสามารถใช้ได้ในการเรียกบริการนวดครั้งถัดไปเท่านั้น

* Wongnai Massage at Home ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคต ต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ทุจริต หรือกระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

* Wongnai Massage at Home ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทดแทนส่วนลดหรือรหัสส่วนลดที่ถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะในกรณีทุจริตหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

* Wongnai Massage at Home ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @WongnaiMassage