World Spa & Well-being Convention 2015

World Spa & Well-being Convention 2015

สมาคมสปาไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ
22 เม.ย. 2015 · โดย

สมาคมสปาไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

และอิมแพ็ค จัดงาน World Spa & Well-being Convention 2015

(12 กุมภาพันธ์ 2558) – สมาคมสปาไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2015 (WSWC

2015) ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ พร้อมเผยยอดต่างชาติใช้บริการสปาไทยมีมูลค่าถึง

31,155.48 ล้านบาท เชื่องาน WSWC 2015 ช่วยดันธุรกิจสปาโต 15% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

งาน WSWC 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 58 ณ อาคาร 5 - 6

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 ราย

งาน World Spa & Well-being Convention 2015 หรือ WSWC 2015

เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสปาไทย และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสปาไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

ซึ่งในปัจจุบันชื่อเสียง และมาตรฐานสปาไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

สปาไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดยภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการเสวนาด้านสปาและสุขภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมสปา ทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศให้เกียรติมาร่วมกันแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรม สุขภาพ

และสปา ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกอิจอาเซียน ปลายปี 2558

นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

“สมาคมสปามีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ

ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดงาน World Spa & Well-being Convention 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยสู่สากล

เอื้อโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเจรจาการค้ากับนักธุรกิจผู้สนใจจากหลายประเทศ

งานเดียวของอุตสาหกรรมที่คัดสรรผลิตภัณฑ์

และสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพไว้อย่างครบครัน และงานนี้ยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ

การสัมมนาเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจบริการสปา เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 15 เดสติเนชั่น สปา

(Destination Spa) เติบโต ร้อยละ 6-10 เดย์ สปา (Day Spa) และ โรงแรมและรีสอร์ต สปา (Hotel &

Resort Spa) เติบโต ร้อยละ 10-20 และผลิตภัณฑ์ เติบโต ร้อยละ 10-15

รวมชาวต่างชาติใช้บริการสปาในประเทศไทย มูลค่า 31,155.48 ล้านบาท การส่งออกผลิตภัณฑ์สปา เติบโต

ร้อยละ 12 รวมการส่ง ออกบริการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์สปา และอื่นๆ มูลค่า 2,240 ล้านบาท

โดยสมาคมฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างาน World Spa & Well-being Convention 2015

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค

เมืองทองธานี จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจบริการสปาเติบโต และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยหวังว่าผู้ประกอบการในภาคอุสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับการสนับสนุน

และประสบความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งนี้ อีกทั้งช่วยผลักดันให้สปาไทยสู่เวทีโลกอย่างสมภาคภูมิ”

นางสาวจตุพร วัฒนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการสนับสนุนของกรมฯ

ต่อภาคอุตสาหกรรมสปาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“ผลิตภัณฑ์สปาในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดถึง 32,443.84 ล้านบาท ในปี 2557

การดำเนินกิจกรรมด้านการค้า และบริการในอาเซียน อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้

มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้สปาเป็นธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุน

และกลายเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน ดังนั้น

เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปด้วยความพร้อม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าจึงได้สนับสนุนจัดงาน World Spa & Well-being Convention

2015 ร่วมกับสมาคมสปาไทยอีกครั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพ

ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริการ การพัฒนาสินค้า ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ

และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย สู่การเป็นฮับของธุรกิจสปาและสุขภาพของเอเซีย และนานาชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกให้สินค้า และบริการกลุ่ม Wellness ซึ่งรวมถึงธุรกิจสุขภาพ

สปา เป็น Product Champion โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีนี้แล้วจะไปบรรจบกับงาน World Spa

& Well being Convention 2015 ในวันที่ 24 - 26 กันยายน นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค

เมืองทองธานี ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการธุรกิจ

สปาในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกัน

ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตต่อไป ขอให้ติดตามดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับ

Wellness ในงานด้วย”

นายแอนดรู แจคก้า ประธานการจัดงาน World Spa & Well-being Convention 2015กล่าว “ความท้าทายที่สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับโลกนั้นคือ การแบ่งบันความรู้ทางธุรกิจ, กระตุ้นผลักดันอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน, และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดและนั้นคือสิ่งที่คณะผู้จัดงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ โดยรูปแบบการจัดงานของปีนี้คือ 'ไฟ' ซึ่งแสดงถึงความกล้าหาญ ความเห็นอกเห็นใจ และความจงรักภักดี ซึ่งหมายถึงแรงผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งมีในการจัดงานครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรชั้นนำผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ภายในงานสัมมนา World Spa & Well-being Congress ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4, ร่วมกับงาน Global Wellness Tourism Workshop (GWTW2015) และ งาน Thailand Hot Spring Forum (THSF2015) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 นั้น เป็นเครื่องตอกย้ำคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับผู้ประกอบการและทุกท่านเพื่อผลักดันให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมสปาก้าวไกล”ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการเสวนาด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสปาในหัวข้อ Myths and Madness, Fact and Fiction, Women in Wellness โดย คุณนาตาลี มอนซานโต ที่ปรึกษาธุรกิจสปา เดอะเนเธอแลนด์ คุณอภิรดี หิรัญรามเดช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีวาน่า สปา จำกัด ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณณภัทรสกรรจ์ วงษ์พันท์ ผู้จัดการฝ่ายฟิตเนส และสปา โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงค์กอก ที่ให้เกียรติมาร่วมกันแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมสปาก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน ผู้ที่สนใจยังร่วมฟังเสวนาในเรื่องธุรกิจสปาได้อีกในงาน WSWC 2015 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.worldspawellbeing.comอนึ่งงาน WSWC 2015 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยในปีนี้คณะผู้จัดเน้นในเรื่องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสปาและสุขภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการติดตามความรู้ มาตราฐานของธุรกิจสปา และนวัตกรรมใหม่ๆ และพิธีมอบรางวัล Thailand Spa & Well-being Awards 2015 พร้อมการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย จากประเทศต่างๆ ที่จะมาร่วมชมงาน คณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีเข้าร่วมชมงานกว่า 15,000 สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดคุณศิริเกศ เจตภรณ์โทร: 02 833 6338 อีเมล์: sirigadej@impact.co.th คุณสุกัญญา สกุลฐานะสินธุ์โทร: 02 833 5308 อีเมล์: sukanyasa@impact.co.th