6 ระบบสำคัญในร้านอาหารที่ควรเช็คให้ชัวร์อยู่เสมอ!
  1. 6 ระบบสำคัญในร้านอาหารที่ควรเช็คให้ชัวร์อยู่เสมอ!

6 ระบบสำคัญในร้านอาหารที่ควรเช็คให้ชัวร์อยู่เสมอ!

ก่อนเปิดและปิดร้านอาหาร เช็คให้ชัวร์ทุกครั้ง ระบบสำคัญในร้านอาหาร ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
writerProfile
20 พ.ค. 2020 · โดย

ก่อนจะเปิดประตูต้อนรับลูกค้า ได้เช็คระบบการทำงานในส่วนต่างๆ ของร้านอาหารแล้วหรือยัง หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดปัญหา อาจทำให้การทำงานในส่วนอื่นๆ ชะงักติดขัดไปตามๆ กันได้ ไม่ว่าจะตอนเปิดหรือปิดร้านการตรวจเช็คระบบต่างๆ อยู่เสมอเป็นเรื่องที่ร้านอาหารควรคำนึงถึงเสมอ วันนี้เรามาลองมองภาพกว้างๆ ว่ามีระบบอะไรบ้างที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แล้วร้านของคุณได้ตรวจสอบระบบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอบ้างแล้วหรือยัง

1ระบบครัว

เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของร้านอาหารเลยทีเดียว สำหรับโซนครัวของร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งโซนที่ต้องผ่านการออกแบบมาให้เหมาะสมแก่การทำงาน ให้พนักงานในครัวทุกคนสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยยังมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบน้ำ ระบบแก๊สไฟ ระบบไฟฟ้า และระบบระบายอากาศภายในครัว

ก่อนจะเปิดหรือปิดร้านจึงควรเช็คระบบเหล่านี้เป็นอย่างดี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในครัวด้วยเช่นกัน หากส่วนไหนที่เกิดปัญหาควรรีบดำเนินการแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้หรือมองข้ามเพราะหากระบบภายในครัวเกิดปัญหา จะส่งผลกระทบต่อร้านของคุณและไม่ปลอดภัยต่อการทำงานได้

สิ่งสำคัญก่อนเปิดร้าน (ระบบครัว)

2ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลังหรือระบบสต๊อก พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบซึ่งเป็นขุมทรัพย์สำคัญอีกแห่งของร้านอาหาร ระบบสต๊อกที่ดีควรมีการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบอยู่เสมอเพื่อเช็คจำนวนสต๊อกคงเหลือในแต่ละวัน หากมีวัตถุดิบใดใกล้หมดสต๊อกต้องรีบสั่งซื้อเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของขาดสต๊อกในตอนที่เปิดร้านไปแล้ว

นอกจากนี้ การหมั่นตรวจสอบสต๊อกยังช่วยควบคุมและตรวจสอบเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ หากมีวัตถุดิบใดหายไป นั่นหมายถึงต้นทุนที่เสียไปโดยสูญเปล่าด้วยเช่นกัน การตรวจเช็คสต๊อกสามารถทำใส่ในแบบฟอร์มการนับสต๊อกวัตถุดิบได้ โดยสามารถย้อนกลับมาดูได้ตลอดและยังใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญก่อนเปิดร้าน (ระบบสินค้าคงคลัง)

3ระบบการเงิน

เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ร้านอาหารหลายแห่งต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีระบบการจัดการและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยหนึ่งในวิธีพื้นฐานที่ทุกร้านควรทำอยู่เสมอคือ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ รวมถึงคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตของทางร้าน ที่สำคัญยังเป็นการตรวจสอบว่ามีเงินส่วนไหนรั่วไหลออกไปโดยไม่รู้ต้นตอได้อีกด้วย

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญในระบบการเงินคือ การจัดการกระแสเงินสด (Cash flow) จำนวนเงินที่เข้าและออกจากร้านในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน ควรจัดการงบประมาณในแต่ละส่วนให้เหมาะสมและอย่าลืมคำนึงถึงช่วงเวลาที่ต้องจ่ายเงินเสมอ นอกจากนี้ ต้องสำรองเงินเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่นกัน 

แต่ทราบหรือไม่ว่า ปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลเสียต่องบประมาณร้านอาหารโดยที่เจ้าของร้านอาหารเองอาจไม่รู้ตัว หาคำตอบได้ที่ บทความ 5 ปัญหาที่ส่งผลเสียต่องบประมาณร้านอาหาร คลิกเลย!

สิ่งสำคัญก่อนเปิดร้าน (ระบบการเงิน)

4ระบบพนักงานและการบริการ

พนักงานร้านอาหารเป็นคนสำคัญของร้านที่ต้องเอาใจใส่อยู่เสมอ การบริหารจัดการพนักงานที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การประกาศหาพนักงาน ต้องมีการระบุหน้าที่และคุณสมบัติอย่างชัดเจน เมื่อเริ่มทำงานแล้วทางร้านควรมีสมุดคู่มือการทำงานซึ่งบอกกฎระเบียบต่างๆ ภายในร้าน แนวทางการทำงาน หรือแม้แต่ตำแหน่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้ทำงานสะดวกได้มากขึ้น ควรมีการสอนงานในช่วงแรกเริ่มอยู่เสมอและหมั่นรับฟังปัญหาจากการทำงาน หรือให้ความเห็นว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากเรื่องการทำงานแล้ว สิ่งสำคัญที่ทางร้านควรทำให้เป็นระบบและมีการบันทึกข้อมูลอยู่เสมอคือ ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน เพราะข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการคำนวณเงินเดือนของพนักงานนั่นเอง

สิ่งสำคัญก่อนเปิดร้าน (ระบบพนักงารและการบริการ)

5ระบบสุขอนามัย

อาหารการกินกับความสะอาดเป็นของคู่กัน ขึ้นชื่อว่าร้านอาหารที่ดีต้องมีการตรวจสอบและวางกฎระเบียบทางด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเรื่องเชื้อโรคและสิ่งสกปรกซึ่งอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าและพนักงานภายในร้านได้ ควรมีการจัดระเบียบและความสะอาดในส่วนของครัวอยู่เสมอ การแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโซนการจัดเตรียมอาหาร เครื่องปรุง การจัดเก็บวัตถุดิบ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดของพนักงานก็เป็นอีกเรื่องที่ทางร้านควรให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ พื้นที่จัดเก็บขยะและเศษอาหารเหลือทิ้งควรถูกจัดการให้เป็นสัดส่วน ห่างออกไปจากบริเวณครัวและบริเวณหน้าร้านที่ลูกค้ามองเห็นได้ นอกจากนี้ พนักงานยังต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้าร้านอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เพื่อความสะอาด แต่ยังเป็นเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของร้านอีกด้วย

สิ่งสำคัญก่อนเปิดร้าน (ระบบสุขอนามัย)

6ระบบจัดการร้านอาหาร (POS)

ระบบสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของร้านอาหารอย่างระบบ POS (Point of Sale) ระบบการจัดการร้านอาหารที่ปัจจุบันเริ่มมีร้านอาหารใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะร้านขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถจัดการร้านได้ผ่านเจ้าเทคโนโลยีสุดฉลาดล้ำนี้ โดยก่อนเปิดและปิดร้านอาหารทุกครั้งควรตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่อง POS รวมไปถึงปรินท์เตอร์สำหรับปรินท์ใบออเดอร์และใบเสร็จ

นอกจากจะช่วยจัดการเรื่องรับออเดอร์แล้ว ระบบจัดการร้านอาหารยังสามารถช่วยในเรื่องของการจัดการสต๊อกวัตถุดิบ บันทึกข้อมูลการตัดสต๊อกได้อย่างแม่นยำ รวมถึงบันทึกเรื่องการชำระเงินในแต่ละออเดอร์และบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้เช่นกัน นับว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆ ที่ทุกร้านอาหารควรมี เพราะชีวิตจะง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นเลยทีเดียว!

Wongnai POS

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารท่านใดสนใจ ระบบจัดการร้านอาหาร Wongnai POS สามารถลงทะเบียนและรับคำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์กับ Wongnai ฟรี! คลิกที่นี่ได้เลย

ที่มาข้อมูล: http://bit.ly/2KsfYkWhttp://bit.ly/2ZL4sX7